LILLEHAMMER SPA AS

Kjøp gavekort på valgfritt beløp sendes i posten, husk frakt

Valgfritt beløp, velg summen/ verdien på gavekort du vil ha. Husk å legge til frakt dersom gavekort skal sendes i posten- Gavekort hentes ellers hos oss ved avdeling Strandpromenaden innen 14 dager fra kjøpsdato.

LILLEHAMMER SPA gavekort på beløp kan benyttes på alle våre tjenester, utenom Botox, microblading, kampanjer tilbud.

Våre elektroniske gavekort er gyldig i 12 mnd. fra kjøps dato.

Mistet eller stjålet gavekort refunderes ikke.

Gavekort som er gått ut på dato benyttes ikke.

Sentralbord Tlf. +47 61252672

Epost: resepsjon@lillehammerspa.no